1a_LIBRARY_MO2Dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż zwykłej szkoły językowej

Jeśli pragną państwo podjąć naukę języka angielskiego, czy to na potrzeby zawodowe, osobiste lub też edukacyjne, z pewnością spotkali się Państwo z dylematem wyboru szkoły językowej. Wiele z takich instytucji składa całe mnóstwo nieracjonalnie brzmiących obietnic. My nie będziemy tego robić. Powiemy tylko, że jesteśmy jednostką akredytowaną zarówno przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i Państwową Komisję Akredytacyjną. Nasze osiągnięcia są zatem udokumentowane i dziś, realizując misję Uniwersytetu, pragniemy propagować wiedzę w społeczeństwie oferując Państwu wyjątkowe kursy językowe.

Kim jesteśmy

KJIAUW (1)Założony w 1922 roku, Instytut Anglistyki jest największą jednostką naukową wchodzącą w skład Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Statutowe badania naukowe prowadzone w IA skupiają się na językoznawstwie teoretycznym i stosowanym, literaturoznawstwie, literaturze brytyjskiej i amerykańskiej oraz kulturze krajów anglosaskich. Wszystkie nasze kursy językowe, w tym kursy maturalne z języka angielskiego, kursy o profilu ogólnym, czy też kursy indywidualne, są niezwykłą szansą nabycia wiedzy i rozwinięcia umiejętności pod okiem doświadczonych ekspertów z dziedziny glottodydaktyki, czyli nauki o nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Bez względu na to, jaki jest cel kształcenia językowego danego kursanta, nie mamy wątpliwości, że uda się go osiągnąć dzięki odpowiedniej konstrukcji programu oraz umiejętnościom naszej oddanej i wysoce wyszkolonej kadry.

To my uczymy tych, co uczą

Instytut zatrudnia ponad 60 nauczycieli akademickich, którzy prowadzą światowej klasy badania publikowane na łamach renomowanych czasopism naukowych. Ci naukowcy kształcą i wychowują ponad 1500 studentów i niemal 100 doktorantów. Nabywszy szeroką wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze, protegowani naszej placówki mają szansę odnaleźć się w satysfakcjonującej karierze zawodowej m.in. tłumacza, redaktora, pracownika placówki dyplomatycznej, specjalisty od lokalizacji mediów elektronicznych, content managera, metodyka, nauczyciela, krytyka literackiego, czy też dziennikarza, itd.

Nauka języka obcego w oparciu o najnowsze badania naukowe w zasięgu ręki

Kurs maturalny z języka angielskiego

Ponieważ w IA nieustannie prowadzone są rygorystyczne badania nad kształceniem językowym i przyswajaniem języków obcych, nasza jednostka może pochwalić się także kursami językowymi, w szczególności maturalnymi, które opracowane zostały w oparciu o najnowsze odkrycia naukowe.